chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

 

 

Europeiska Mariapoli 14/7 - 11/8

 

I Dolomiterna pågår till den 11 augusti ett Mariapoli för hela Europa. 

Under julimånaden har redan 2800 människor som talar 35 språk samlats i Fiera di Primiero i Italien. 

Kolla här för hemsidan (på engelska). 

 

 

Att bygga en kultur som främjar enheten

Matera (på Sicilien) är europeisk kulturhuvudstad 2019. På ett seminarium talade Focolarerörelsens president och co-president om enhetens kultur till tjänst för staden.  

 Läs mer, på engelska…

 

Kärleken till medmänniskan

För att inleda detta tema har jag hittat en text från en av de koptisk-orientaliska kyrkofäderna, Anba Bishoy. Det berättas om honom att han alltid såg Jesus och talade med honom. En gång frågade hans lärjungar: ”Varför är det så bara för dig? Varför ber du inte Jesus om att för en gångs skull tala också med oss? Varför ber du inte Jesus om att - för en gångs skull - möta även oss?”

Då svarade han: ”Jag skall be om det”. När han sen talade med Jesus sade denne: ”Bra, den och den dagen vid den tidpunkten ska jag möta dina lärjungar”. Då berättade Anba Bishoy naturligtvis detta för sina lärjungar: ”Jesus har gått med på ett möte, på den och den dagen och vid den tidpunkten...”Ni kan tänka er hur upprymda de var, de skulle alla vara på plats, var och en sökte efter de finaste kläderna och gjorde sig i ordning för att möta Jesus.

Läs mer...

En mamma

När jag efter avslutade studier började arbeta som ung läkare på en barnklinik var det som att börja en helt ny tillvaro, med allt från att bedöma sjukdomssymptom och ordinera läkemedel till att skriva remisser och dokumentera. I arbetet ingick även ronder på kliniken, under vilka klinikföreståndaren brukade dela med sig av sin många erfarenheter. En av de saker han uppmärksammade oss på kommer jag ihåg än idag. Under en av de första ronder jag var med på kom vi till ett spädbarn som låg i sin säng och grät så mycket att klinikföreståndaren inte kunde undersöka det. Den lilla patientens mamma fanns just då inte i rummet och föreståndaren bad att vi skulle hämta henne. När mamman kom in bad han henne smeka barnet och sedan sade han till oss, unga oerfarna läkare: "Redan från födseln känner varje barn igen sin mamma. När hon smeker barnet blir det lugnt." Det visade sig strax tydligt att han hade helt rätt. Jag vet inte varför, men den händelsen fastnade i mitt minne och präglade inte bara mitt yrkesliv utan även mitt andliga liv. Med två patienter har jag konkret erfarit att det låg mycket i vad han sa. 

Läs mer...

     Erfarenhet                                                                                                             

I februari 1949, under min studietid i Rom, hörde jag Chiara berätta om den andliga erfarenhet som hon, och den grupp som uppsatt kring  henne,  gjorde.

Läs mer...

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.