Hem

Evangeliet och Inkulturation

Focolarerörelsens livsstil visar en väg på vilken kulturer kan mötas. Och denna väg går längre än en respektfull hälsning på distans efter vilken vi fortsätter leva var och en på sitt håll.

Vägen är att leva Ordet, evangeliet, i en ande av kärlek som ger allt av sig själv, en väg som kräver av oss att vi är beredda att ge upp våra kulturella rötter när vi "gör oss till ett" med den andre och även med hans eller hennes kultur. Då kan våra samtalspartner vara aktiva i samtalet de med och dela med oss vad de har. Allt deras blir en skatt, eftersom det levda Ordet har förvandlat det.

Biskop Klaus Hemmerle av Aachen (Tyskland) hade denna övertygelse. Han talade om detta i ett tal han gav 1993...
Läs mer (på engelska)

Visa din uppskattning

På den 21 mars 2016 är det internationella dagen för Downs syndrom. Var med då och visa din uppskattning av människor som har en kromosom mer än de flesta genom att sätta på dig olikfärgade strumpor.

Nathea Anemyr, en elvaårig flicka från Storebro i Småland (läs här på Katolskt Magasinet), har fått många i Sverige att delta i "rocka sockorna", strump-uppropet som de senaste åren har spridit sig över hela världen (t.ex. här ett av initiativen på Facebook).

Dagen är faktiskt viktigt att uppmärksamma, för med allt mer förfinad fosterdiagnostik ökar också risken att en foster med Downs syndrom eller en annan kromosomavvikelse aborteras.

Men det finns också oerhörd många människor som ställer upp för att skapa gemenskap och en miljö där alla trivs. Ett exempel bland många i Sverige är Farira Marimba, en ensemble från Tro och Ljus som spelar marimba. Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell sammanslutning för människor med intellektuella funktionshinder, deras familjer och vänner.

Syrien. Gud besegrar det onda.

Ständiga övergrepp mot vapenvilan hotar stegen till fred i Syrien. Några tankar av Pascal Bedros, en focolarin från Aleppo, kring åtagande för fred med tanke på Chiara Lubichs inbjudan 2002 för att besegra det onda med det goda.

Aleppo, den 8 mars 2016

Jag vaknar kl.4 på morgonen av bomber som smäller. Jag klarar inte att somna om. Jag kunde inte tro på mina öron. Nej, det får inte vara sant, Gud! Flera bomber! Precis när vi började få hopp att det skulle bli bättre, nu att elen had kommit tillbaka efter 5 månader, och vattnet efter 45 dagar ...
Läs mer (på engelska)

  

random-10.jpg

Dagens Lösenord

Kommer inom kort.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.