chiara-160x122.jpg

Fokolarekurs 2019

 

Ord att leva
 september 2019 

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra”

(1 Thess 5:11) 

Läs mer...

  den praktiska dialogen

 

 

1996 grundade Chiara Lubich MPPU, en förkortning som på italienska kan översättas med “Politisk rörelse för enhet”. Några frågor till Silvio Minetti, föreståndare för MPPU i Italien.

Är inte betydelsen av dialog egentligen bara lyfta fram relativismen, med gott uppförande utan att låsa sig i sina grundvärderingar?

MPPU är inget parti men ett torg för dialog i riksdagar och städer, och mellan alla fraktioner. Vi förespråkar reflektion att reflektera över själen i den representativa demokratin för att övervinna krisen med ett verktyg som vi kallar ”pakten mellan valda och väljare”. Det handlar inte om att ha gott uppförande mot varandra, utan det är en prövad metod av broderskap som gör oss fria och jämställda med våra olikheter. Vi lyckas med att upptäcka politikens själ utöver en pragmatism utan ideal, så att vi kan tjäna det gemensamma bästa. Vi har börjat en serie dialoger om ämnen, båda höga och konkreta, med resonemang utan att hamna i det som vanlig förekommer, nämligen förolämpningar och även misshandel.

Var riskerar demokratin att hamna, jag menar inte bara i Italien, och att förlora sin själ?  

Den representativa demokratin är i en kris på grund av den dominerande ställningen som den globala finansmarknaden har över den dagliga ekonomin och själva politiken. Svaga partier påverkas lätt av en eller annan lobbygrupp. Nedmontering av de stora ideologierna sammanfaller ofta med en brist på ideal. Vi behöver en kraftfull injektion av folkligt deltagande, medborgare och partier för att lösa frågor som sysselsättning, social rättfärdighet, fred och nedrustning, motstånd mot maffia och korruption, allt för att bevara de stora kultur- och naturresurserna i vårt land.

Pakten mellan valda och väljare som tillämpas i en del riksdagar och råd kan föra medborgare närmare myndigheterna och ge en själ till den representativa demokratin.

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.