chiara-160x122.jpg

Ord att leva
mai 2019

"Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er"

(Joh. 20:21)

Läs mer...

     Erfarenhet                                                                                                             

I februari 1949, under min studietid i Rom, horde jag Chiara beratta om den andliga erfarenhet som hon, och den grupp som uppstatt  kring  henne,  gjorde.

  Det  var  en enkel berattelse om de underbara och anda "normala" handelser som alltid intraffar nar Gud griper in i manniskornas historia. Por mig handlade det om att antingen acceptera eller forkasta berattel­ sen. Om jag accepterade den, fanns inget annat satt att fa veta mer an att folja denna unga kvinna, som synbarligen "var" det hon berattade. Hon personi­ fierade pa ett akta satt sitt budskap: ett levande evangelium utan onodiga kommentarer.

 

Det som da  kannetecknade  Focolarerorelsens liv var "Ord att leva". Det forsta som begardes av nagon som, liksom jag, precis hade lart kanna den var: beratta dina erfarenheter av att leva ordet. Det var viktigt att inte bara kontemplera ljuset och sanningen, utan att leva dem och  sedan  dela med sig av frukterna.  Det  handlade  inte  om vackra tankar och reflektioner, utan om erfarenhet­ er. De kunde besta av vardagslivets enkla handelser som upplystes  av ordet.

 

Jag minns att nagra manader efter detta forsta mote, strax fore min lakarexamen, fanns det bara en sak som var viktig for mig: att folja Jesus. Jag var beredd att lamna min familj, mina vanner och mina studier for att leva med  honom,  tillsammans  med de andra som kallats pa samma satt.

Jag drogs till att vara med Jesus, och for mig inne­ bar det att folja den kvinna som hade uppenbarat honom for mig pa ett sa nara och tilldragande satt. Jag bekymrade mig inte det minsta for morgonda­ gen. Det fanns ett ord som skankte mig frid: "Den som alskar mig... skall jag alska  och  visa  mig for" Gfr Joh 14:21).

 

En dag besramde jag mig for att fraga Chiara sjalv om vad hon trodde  var meningen  med  mitt liv. Hennes svar hade Jesu ord som utgangspunkt: "Ett aterstar for dig: salj allt du ager och dela ut at de fattiga[...]. Kom sedan och folj mig." (Luk 18:22) Och hon tillade: "Den som inte lamnar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon av  karlek till mig, kan inte vara  min larjunge" Gfr Luk 14:26). Jag sade ja, aven om det langre fram visade sig inte vara sa latt. Det innebar namligen att ge avkall pa allt det som hittills varit min varld. Sedan fick jag  naturligtvis  hundrafalt. Om man ger Gud allt far man ocksa allt.

Enzo Fondi

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.