chiara-160x122.jpg

Fokolarekurs 2019

 

Ord att leva
 september 2019 

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra”

(1 Thess 5:11) 

Läs mer...

Ord att leva - september 2019

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra” (1 Thess 5:11)  

Aposteln Paulus skriver till den kristna församlingen som han själv grundade i staden Thessalonike. Han kan inte längre återvända till dem, eftersom han var tvungen att fly därifrån. Men han fortsätter att stödja dem med sina brev, och han lovordar dem för deras trofasthet och uthållighet i sin tro. De har blivit exemplariska vittnen! 

 

Paulus känner till de djupa frågorna som finns i denna församling: Vad väntar oss efter döden? Om Herren återvänder snart, hur kan vi förbereda oss på bästa sätt för hans slutliga ankomst? Paulus svarar inte med förordningar som ska tillämpas. För att förbereda sig för Herrens återkomst, råder han dem att leva enligt evangeliet i vardagen, genom att fortsätta att arbeta på ett ärligt sätt och bygga ett broderligt samhälle:

 

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra”

Det är ett enkelt ord som vi alla kan förstå och omsätta i praktiken, men som kan revolutionera våra personliga och sociala relationer. Detta uttrycks i principen om Ubuntu Bantu-filosofin: "Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är". Detta var den ledande tanken hos den store metodistledaren Nelson Mandela när det kom till de politiska handlingarna i Sydafrika. Han sade: "Ubuntu betyder inte att man inte tänker på sig själv utan att man ställer frågan: "Vill jag hjälpa samhället runt omkring mig?" . Hans konsekventa och modiga handlingar har medfört en historisk förändring i hans land och ett stort steg framåt för civilisationen. 

 

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra”

Hur kan vi leva detta ord?

”Genom att försöka växa i den ömsesidiga kärleken inom våra familjer, i vår arbetsmiljö, i våra församlingar, etc. Detta ord utmanar oss till en välgörenhet som övervinner den medelmåttighet och de hinder som kommer från vår subtila själviskhet. Det räcker med att tänka på vissa aspekter av välgörenheten för att upptäcka så många möjligheter att leva den i praktiken: tolerans, förståelse, ömsesidig acceptans, tålamod, vilja att tjäna, barmhärtighet gentemot den verkliga eller förmodade bristen som vår nästa kan ha, delande av materiella ting etc.

Om detta klimat av ömsesidig kärlek finns i vårt samhälle kommer dess värme oundvikligen att stråla ut mot andra. Även de som ännu inte känner till det kristna livet kommer att känna sig lockade, och nästan utan att ens märka det kommer de att bli involverade och känna sig delaktiga i en och samma familj.” 

 

“Därför skall ni trösta och bygga upp varandra”

I denna anda har en grupp läkare, psykologer och sjuksköterskor i Palermo (Sicilien) skapat en grupp som står till förfogande för invandrare. Det här är vad de säger: ”Evangeliet uppmuntrar oss att känna igen en bror eller syster i varje person. Det finns människor som är allvarligt sjuka, eller spel- och internetberoende. Vi erbjuder vår hjälp på de befintliga vårdcentralerna där vi arbetar. Vi har skapat en chatt på WhatsApp och en Facebook-sida för att kommunicera olika behov så att vi kan agera utifrån dem. Även om den är ganska ny så är den här gruppen redan verksam, framför allt med invandrare från Ghana som är sjundedagsadventister, en stor och glad grupp, med vilken vi upplever glädjen att hjälpa varandra som systrar och bröder, barn till en och samma Fader”.

 

Letizia Magri, Focolarerörelsen

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.