chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Vidare i gemenskap

Uttrycket ”Från konflikt till gemenskap” har varit på allas läppar den senaste tiden. Du har troligen inte missat att det Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan den 31 oktober i år har satt sigill på gemenskapen, genom att underteckna de fem imperativen för ekumeniken i Lunds domkyrka.

Och efter mötet i Lund drev glädjen oss vidare. Så blev studiedagen lördagen den 12 november i det manliga focolaret det andra tillfället till fördjupning av dokumentet Från konflikt till gemenskap. Vi tog vår utgångspunkt i gudstjänsten i Lund, fördjupade dokumentet genom dialog, för att avsluta med att högtidligen sätta våra underskrifter under de fem imperativen för ekumenik. Vid ord-att-leva-träffen i Visby samma dag gjorde man detsamma.

5 uppmaningar för dagen

Kanske är imperativ ett ord vi sällan använder. Läs det då istället som budord, uppmaning för dagen eller gott råd. Läs gärna de 5 budorden ned, begrunda dem för att omvandla dem till liv. Någon som var med på mötet den 12 november nämnde för mig att det varje dag varit möjligt att tillämpa dem. Och med mina kollegor som inte är kristna vill jag tala om det kristna synsättet, inte peka på det specifikt katolska eller svenskkyrkliga. Välkommen, du med, på vägen vidare mot större gemenskap. Säg till om du funderar över något eller om vi kan ge stöd för ett initiativ i ditt sammanhang. Vi hjälper gärna till.

Patrick van Bladel

De fem ekumeniska imperativen

  • Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
  • Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Ur: Från konflikt till gemenskap, svensk översättning 2016 Artos

Från den gemensamma deklarationen 1999
till Lund 2016 och vidare 

Var det någon som sa att ekumeniken är död? I de här dagarna hinner man knappt hålla koll på allt som händer.
Låt oss följa Marias exempel, hon som efter ängeln Gabriels besök "tog allt i sitt hjärta", men även reste på en gång till berglandet för att hjälpa Elisabeth. Även vi ska sätta igång, tillämpa i vårt eget liv det vi fått höra om.

Något sådant gjorde också deltagarna på det ekumeniska mötet av biskopar vänner till Focolarerörelsen, strax innan mötet i Lund, i Ottmaring (nära Augsburg i Tyskland). Läs här en kort rapport från den internationella Focolare hemsida (på engelska), samt deras deklaration till alla i Lund. (även den på engelska).

Påven som kom ner på jorden,
och nu även till Sverige *

En särskild blick på evenemanget den 31 oktober 2016

Påvens besök är på allas läppar nu. Man skulle nästan glömma anledningen till hans besök, att högtidlighålla reformationen. Men det får vi ta upp annanstans, till exempel på våra studiedagar i Stockholm (den första var den 8 oktober, välkomna på den andra den 12 november, se vår almanacka här på hemsidan).

Jag urskiljer tre typer av texter om evenemanget på nätet: tekniska, positiva och negativa. All teknisk information, som tidpunkter, ställen och programmet hittar man på flera platser:

De flesta andra texter berättar positivt om händelsen, och vi är gärna med att sprida detta ”glada budskap”. Det här är bara ett axplock, det finns ännu mycket mer:

Däremot finns också texter av dem som är emot påvens besök, emot påve Franciskus eller emot ekumeniken. Kanske intresserar det inte dig, eller tycker du att de är ytliga. Ändå tror jag det är viktigt att lyssna på dem, inte minst med hänsyn till den kristna hållningen att älska sin "fiende". Dessutom kan någon ha något viktigt att berätta för oss. Och här kommer vi in på dialogen, den särskilda dialogen när vi lyssnar på någon som vi inte håller med på, och försöker förstå honom eller henne. Att öva oss på denne är en viktig händelse, som bygger upp enheten mer än mycket annat.

Patrick van Bladel

(* efter boken ”Påven som kom ner på jorden” av Kristina Kappelin, 2016 Brombergs)

Marknaden och torget, en fundering

Vårt samhälle har nått stora framgångar, även om ibland bakslag, så som det gäller varje epok. Genier har med sin intelligens och kreativitet drivit fram teknikens gränser, stora konstnärer och andliga mästare har lärt oss att leva, älska, drömma.

Även marknadsekonomin har utvecklats och därmed givit sitt bidrag. Tanken att ekonomin är ett uttryck för civilisationen är inte så spridd nuförtiden (och inte heller tidigare). I allmänhet gällde motsatsen, att ekonomin i grund och botten är ett verktyg för de starka för att utnyttja de svaga. Och visst, det förekommer dagligen hemska saker på marknader och i företag, så till den grad att ”köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor” (som det står i profeten Amos bok).

Läs mer...

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.