chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Pilgrimsfärd från Kamerun till Rom i nådens och tacksamhetens tecken

19-28 september 2016<

Delegationen på 40 personer anlände till Rom, med 9 Fon – inhemska kungar från Bangwafolket i sydvästra delen av Kamerun (Fon-Fontem, Fon-Nwametwaw, Fon-Nwangong, Fon-Esoh Attah, Fon-Akum, Fon-Nkar, Fon-Bamenda och Fon-Douala) – tillsammans med Mafuas (drottningar), två borgmästare och andra dignitärer. De deltog i påvens allmänna audiens onsdag den 21 september 2016.

Syftet med resan var dels att få fira barmhärtighetens jubelår med påve Franciskus, dels att tacka Gud för att det var 50 år sedan Bangwafolket och Focolarerörelsen först träffades i Fontem.

De gästar Focolarerörelsen på sin resa genom Italien, och kommer att besöka Trento, där Chiara Lubich föddes 1920, Loppiano nära Florens där den första focolarebyn finns, och Rocca di Papa nära Rom där rörelsens styrelse sitter.

Läs mer...

Glädje och intressanta samtal vid jubileumsfirande
för 50 år Focolare i Sverige

Lördag den 10 september 2016

  

Olika evenemang under dagen gjorde jubileet fulländat: en ekumenisk tacksägelsegudstjänst, ett öppet hus med interaktiva utställningar, ett möte för medlemmar med Henri-Louis och Maria som är ansvariga för Västeuropa, och sist men inte minst en fantastisk middag.

Läs mer...

Klicka för pdf 

Gemenskapsekonomi, en ekonomi för alla

År 1991 hade Chiara Lubich modet att föreslå en alternativ ekonomi som bygger på delandet, med syfte att bidra till att minska de sociala ojämlikheterna i världen. Förslaget ansågs av de flesta som en utopi. Hur står det till efter 25 år?
Vid firandet, som skedde i våras i Filipinerna, blir det klart att i Asien var det få som hade hört talas om gemenskapsekonomin (GE). Jag vill nu återge dialogen för att belysa några hörnstenar av förslaget.

Varför betonas det med att dela upp vinsten i tre delar?

Chiara Lubich gav oss en vision, dock utan att ange hur den skall förverkligas. Hon angav tre mål: att hjälpa våra bröder i behov, sprida en givandets kultur och investera för att skapa arbetsplatser. Sedan är det upp till var och en att hitta sätt för att förverkliga dem. Några delar sin vinst, medan andra ställer sig till förfogande till de som behöver hjälp. Vissa anställer behövande, och några utövar en ny ledningsstil som bättre överensstämmer med GE:s principer.
GE rymmer en stor mängd av olika typer av organisationer: det finns ideella organisationer med, och företag som inte är vinstproducerande än. Det finns företag där man tillsammans bestämmer hur vinsten skall fördelas. Även kooperativ är med, vissa är förhindrade av sina stadgar att dela ut vinsten, men de kan förverkliga GE på andra sätt.
Alla ska dela. Och i grund och botten kan fördelningen av vinsten i tre delar tolkas som en inbjudan att ge allt. Att ge lite av sin vinst räcker aldrig med tanke på kallelsen, som många känner det, att skapa en riktig gemenskapsekonomi, det kräver att ge allt, att vara en givare.

Hur kan det bli konkret?

Även avseende affärsmetoderna gäller det att hitta sin väg. Mycket praxis har samlats i Riktlinjer för GE:s företag (på engelska) som finns på GE:ns hemsida, men viktigare än metoder är att fråga sig varför och hur man skall leva utifrån en gemenskapsekonomi.
För det första ska förtroendet finnas, en optimistisk syn på människan. Man behöver få nya ögon, kunna lita på andra människor, se deras rikedomar, även om de fortfarande är gömda. Med en ny blick får man fram det bäste i människorna omkring sig.
Sedan leder givandes dynamik till att man ser på den andra som någon som kan och vill ge. Därmed uppstår nya sätt att leda som möjliggör att beslut fattas så nära till de berörda som möjligt. På så sätt kan alla dra sitt strå till stacken.
Det blir sedan naturligt att känna igen givandes kultur överallt, att inte bara utöva detta inom själva företaget, men till exempel också med samarbetspartner. Man blir en producent av gemenskap.

Ett företag räcker inte

Inget företag kan ensamt införliva hela GE:n, det kräver att alla deltar för att åstadkomma rikedomen i visionen. Ändå har var och en som lever gemenskapsekonomin dess DNA i sig, så som alla delar av en växt har samma DNA i sig.

Patrick van Bladel

Studieresa "Habitandando"(*) genom Italien

Erfarenheter av 5.000 km genom Italien med en resehandbok som ledde deltagarna bredvid de vanliga vägarna och resmålen

Focolarerörelsens nätverk för dialog i arkitektur samordnade 29 juni - 16 juli, i samarbete med de La Salle universitetet från Bogota i Colombien, en resa "för att lära på plats, för att pröva på, ..."
Läs mer (på engelska)

(*) Habitandando: ett självbyggt ord, sammanslagning av "habitare" (att bo, på spanska) och "andando" (gående, på italienska)

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.