chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

En ny bok av Chiara Lubich på svenska

 

 

 

 

Enhetens nyckel 

Chiara Lubich 

94 sidor 
ISBN 978-91-639-5887-8

Originalets titel: L’Unità e Gesù abbandonato,
Città Nuova Editrice, Rom 1984

Svensk översättning:
Christine Wallmark och Helge Lockner

100 kr (+ frakt)
Beställ genom att skicka en mail till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Få, om ens någon, har i vår tid talat så radikalt och utmanande om den kristna enheten som trons viktigaste krav. Den väg Chiara Lubich, och Focolarerörelsen, förespråkar är utblottelsens och korsets väg: det är genom att hela den andres sår i oss själva, genom att alltid ta den andre som utgångspunkt – ”att vara den andre”, som Chiara Lubich uttrycker det – som vi går den väg Jesus gick. ...
Det är glädjen som är grundtonen i detta radikala manifest för kristet lärjungaskap. ... Här framträder evangeliets gåtfulla paradox: lättheten och glädjen hos dem som tagit evangeliets ytterligt uppfordrande anspråk på allvar.
Genom Chiara Lubichs liv och gärning anar vi djupen i kärlekens mysterium. Ingen som läser denna bok med öppet sinne kan lämnas oberörd. Ingen kan lägga den ifrån sig utan att ha fått en klarare och sannare förståelse av ett liv i Kristi efterföljelse.
Peter Halldorf (ur förordet)

Chiara Lubich (1920 – 2008) levde ett radikalt kristet liv tillsammans med sina vänner under andra världskrigets Italien. I centrum för deras liv stod Guds Ord och kärleken till medmänniskorna. Utan någon mänsklig plan växte under hennes ledning Focolarerörelsen fram, idag en av de viktigaste andliga rörelserna i Katolska kyrkan, med medlemmar från alla kyrkor och samfund.
Chiara Lubich var en outtröttlig ”dialogens apostel” i sitt arbete för en större enhet inom de olika kyrkorna, mellan kristna från olika samfund, mellan människor tillhörande olika religioner och med dem utan någon religiös livsåskådning.
Focolarerörelsen finns idag i 194 länder. Den har 120.000 medlemmar och cirka 1,5 miljoner människor i den vidare vänkretsen.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.