chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Dialogen som väg mot enheten

Focolarerörelsens spiritualitet kallas också "enhetens spiritualitet".
Denna enhet som Jesus själv bad om: "Far... att de alla skall vara ett" (Joh 17:21) konkretiseras i form av de olika dialoger som vuxit fram ur rörelsens erfarenhet.

I takt med Focolares spridning, först i Europa och sedan i hela världen, har dessa dialoger fötts ur mötet med människor tillhörande vitt skilda kulturer och bakgrund. Det handlar om dialog dels på det personliga planet, dels mellan ledare för de olika kyrkorna och religionerna, mellan rörelser och institutioner.

 

Dessa dialoger kan delas upp i fyra olika grupper:

  • Inom den egna kyrkan
  • Mellan kristna tillhörande olika kyrkor och samfund (den ekumeniska dialogen)
  • Med troende tillhörande olika religioner. Här intar dialogen med judendomen och islam en särställning.
  • Med människor med annan livssyn, som inte bekänner sig till någon religiös tro

Kännetecken för en sann dialog utifrån Focolarerörelsens erfarenhet:

  • trohet mot den egna identiteten
  • vittnesbörd om den egna tron
  • öppenhet och respekt för den andres övertygelse

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.