chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Ekumenik - kristna rörelser emellan

Sveriges kristna råd inbjöd den 24 maj till ett Forum för mission i Sverige på temat ekumeniska förnyelserörelser. Bland deltagarna fanns bland andra representanter för Taizé, Kairos New Wine och Focolarerörelsen, samt olika församlingar och kyrkor, liksom för SKR:s kansli. Det blev ett livfullt samtal med många frågor och mycket delande i en hjärtlig atmosfär. Stort intresse visades för Focolare och dess ekumeniska engagemang, och inte minst för stormötet i Stuttgart som hade ägt rum två veckor tidigare. Det var ett möte som ”gav mersmak’” och alla var överens om att man ville träffas igen. 

(se även Enad värld, hösten 2007, här på hemsidan)

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.