chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

En ekonomi i samhällets tjänst

(2013-05-10) Den 25 april deltog Focolarerörelsen vid Justitia et Pax1 seminarium En ekonomi i samhällets tjänst med en presentation av Gemenskapsekonomi - Economy of Communion.

Ett axplock ur programmet var P Henrik Alberius’ OP presentation av dokumentet Företagsledarens kallelse, utgiven av Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred (2011). I detta dokument nämns traditionella hinder för en ekonomi i samhällets tjänst – brist på lagregler, korruption, tendenser till girighet, dålig förvaltning – men inte minst betydelsefullt för en kristen företagsledare på det personliga planet är upplevelsen av att leva ett delat liv.

Christine Wallmark, företagsledare och Nausikaa Haupt, ledamot av Justitia et Pax - bägge medlemmar av Focolarerörelsen - presenterade Gemenskapsekonomin som en modell för ett sammanhållet, begripligt och meningsfullt kristet liv som företagsledare och medarbetare.

Gemenskapsekonomin bygger på en dialog sedan 1991 mellan Focolarerörelsens studier inom Abbaskolan/Universitetet Sophia å ena sidan, och 23 års erfarenheter av ”gemenskaps-företagande” i praktiken världen runt å andra sidan. 

Gemenskapsekonomin - där communion blir en avgörande drivkraft i företagandet – främjar en ekonomi i samhällets tjänst.

Kanske är det dags att i bredare sammanhang låta communion/gemenskap ta över välfärdens roll som drivkraft för ett rättvisare samhälle? 

Christine Wallmark


1 Katolska kyrkans kommission för rättvisa och fred

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.