chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Nya familjer

Nya familjer är Focolarerörelsens gren för familjer, som önskar bidra till att förnya och fördjupa familjelivet med Evangeliet och Focolares spiritualitet som inspirationskällor.


Femhundra deltagare samlades 1-6 november i år till Nya familjers kongress i Castel Gandolfo utanför Rom. En deltagare från Sverige berättar: ”Det var en fantastisk inspiration, både att få återupptäcka den radikala kallelse som varje familj har i Guds plan, och att få ta del av många familjers erfarenheter från hela världen.”

I år firade man rörelsen Nya familjers 40-årsjubileum. Man hade även glädjen att få en privat audiens med påven Benedikt XVI. ”Ert arbete är en sann insats för en stilla men djupgående evangelisation” sa påven bland annat i sitt tal, där han hänvisade till den motvind familjerna idag utsätts för i samhället.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.