chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Den nya generationen

Det radikala sättet att leva den kristna tron har ända sedan Focolarerörelsens början dragit många ungdomar till sig. År 1967 organiserades barnen och ungdomarna under namnet Gen - ny generation. Idag utgör de en mycket livlig del av rörelsen överallt i världen.
De är uppdelade i olika åldersgrupper: från 0 till 3 år, från 3 till 7 år, från 7 till 17 år, och ungdomarna över 17 års ålder. De möts regelbundet, både lokalt och internationellt.

"Ungdomar för en enad värld”

Focolarerörelsens ungdomar, "Ungdomar för en enad värld", delar visionen om en värld som verkligen är en familj, där alla människor är syskon och lever som sådana. Ungdomarna utmärker sig därför inte bara för att de delar och fördjupar Focolares spiritualitet, liksom alla rörelsens medlemmar, utan de går med förkärlek från ord till handling. Så har man t ex i Sverige de senaste åren besökt flyktingar i flyktingförvaret, delat ut soppa och smörgåsar på Sergels torg i Stockholm och anordnat ”restaurangkvällar” till förmån för Irak och Kamerun.

I maj 2008 är Ungdomar för en enad värld bland de första som konkret reagerar på cyklon-katastrofen i Burma med att starta en hjälpinsats. Bland andra aktiviteter runtom i världen kan nämnas Elfenbenskusten. I detta land, präglat av en mångårig konflikt, försöker ungdomarna verka för försoning de olika parterna emellan.
I Kenya arbetar man bl a med ett projekt för gatubarn.
I universitetet i Caracas, Venezuela, hölls under veckan ett forum för icke-våld och om syskonskapet i politiken.
Ettusen ungdomar och barn sprang en maraton i Graz, Österrike. För varje sprungen kilometer gav sponsorer 1 Euro till skolstipendier för barn i Mumbais slum (Indien).
”Give a free seat – en stol för lunchrasten”: på ett torg i Milano erbjöd man en stol att sitta på för de många stressade människorna som annars intar sin lunch ståendes på torget. Man vill peka på ett sätt att leva där man ger utan att förvänta sig något tillbaka, och där människan försonas med tiden.

Projekten som lyfts fram under veckan pågår förstås under hela året och är dessutom ett tillfälle för ungdomarna att involvera sina vänner i att göra något för sina medmänniskor.

Se vidare på www.mondounito.net

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.