chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Böcker på svenska

Följande böcker kan beställas via Focolare:

     
Meditationer

Meditationer
Chiara Lubich

Korta meditationer som i enkla ord skildrar hur det kristna livet kan förverkligas i vår tid.

30 kr

Ingen

Kärleken som Ideal
Chiara Lubich

Det kristna livets kärna - kärleken till Gud och kärleken till nästan - beskrivs här utifrån Guds ord, Kyrkans och Focolarerörelsens erfarenhet.

30 kr

Ingen

Människans ja till Gud
Chiara Lubich

Författaren skriver av egen erfarenhet om det gudomliga äventyr som valet av Guds vilja medför.

30 kr

Ingen

Enheten vårt äventyr
olika författare

En överblick över Focolarerörelsens sprirtualitet, historia och världsvida spridning. Rikt illustrerad.

80 kr

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.